W związku z pochodzącymi od Klientów niepokojącymi sygnałami o otrzymanych przez nich informacjach, z których wynikać ma,

że firma PROPAGANDA zmieniła nazwę i kontynuuje swoją działalność pod innymi nazwami, zarząd informuje że:

 

"Żadne podmioty inne niż PROPAGANDA sp. z o. o., AIR sp. z o. o. nie są uprawnione do wykorzystywania dorobku marki PROPAGANDA, a przede wszystkim utworów, koncepcji oraz projektów graficznych, stworzonych przez pracowników działu kreacji agencji w szczególności dyrektora kreatywnego firmy Sebastiana Persona. Zespół agencji Propaganda nie ma wpływu na usługi świadczone przez podmioty nie związane z marką PROPAGANDA, a także nie ponosi za nie odpowiedzialności. Podmioty inne niż PROPAGANDA sp. z o. o., AIR sp. z o. o. wykorzystujące projekty oraz dorobek marki PROPAGANDA nie są upoważnione i władne w dysponowaniu prawami autorskimi i majątkowymi do projektów oraz utworów marki PROPAGANDA. Nie są także reprezentantem ani agencji PROPAGANDA, ani autora Systemu Identyfikacji Miasta Poznania, Sebastiana Persona oraz nie posiadają praw do projektów oraz wytycznych technologicznych stworzonych na potrzeby tego systemu."

 

W związku z zaistniałą sytuacją przepraszamy naszych klientów.

Zarząd Spółki podjął stosowne działania mające na celu powstrzymanie zdarzeń tego typu w przyszłości.

PROPAGANDA  /  AIR. | STUDIO

ul. Karola Libelta 6/9, 61-706 Poznań POL

FOLLOW

© AIR   | .   Privacy Policy Terms Cookie Policy